Disclaimer and Copyright

Disclaimer HTR B.V. Rubber & Foam

Algemeen

Hoogerdijk B.V. (Kamer van Koophandel 17041775), hierna te noemen HTR B.V. Rubber & Foam, verleent u hierbij toegang tot www.htr-nl.com (de Website). HTR B.V. Rubber & Foam stelt uw bezoek aan de Website en uw interesse naar onze organisatie en producten erg op prijs.

HTR B.V. Rubber & Foam publiceert op de Website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door HTR B.V. en derden zijn aangeleverd. De informatie wordt gecontroleerd op betrouwbaarheid en actualiteit, echter onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. Alle informatie op de Website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. HTR B.V. Rubber & Foam is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden op de Website.

Overeenkomsten

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HTR B.V. Rubber & Foam. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van eventuele fouten op de Website. Indien informatie die op de Website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Beperkte aansprakelijkheid

HTR B.V. Rubber & Foam is niet verantwoordelijk voor problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Ontstane schade als gevolg van gebruik van de informatie (gegevens, adviezen of ideeën, verwijzingen en hyperlinks) verstrekt door of namens HTR B.V. Rubber & Foam valt niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van HTR B.V. Rubber & Foam.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen en informatie gepubliceerd op de Website liggen bij HTR B.V. Rubber & Foam. De op de Website aangeboden materialen en informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en informatie kunnen op elk moment wijzigen of worden verwijderd zonder voorafgaande mededeling van HTR B.V. Rubber & Foam.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HTR B.V. Rubber & Foam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen en informatie anders aangegeven is. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink op een website naar (een onderdeel van) de Website en het gebruiken van een of meer van de merken of logo’s is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van HTR B.V. Rubber & Foam. Alle woord- en beeldmerken op de website zijn eigendom van HTR B.V. Rubber & Foam.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Leave a Reply