HTR Nevat

Actief binnen NEVAT

nevat-1-w238h305Algemeen directeur Ferry van de Pasch is bestuurslid van NEVAT (Nederlandse Vereniging voor Algemene Toelevering). Ook zijn we als bedrijf lid van de sectorgroep Holland Automotive, specifiek gericht op de automotive branche.

Uitgebreid kennisnetwerk

Binnen branchevereniging NEVAT hebben 250 toeleveranciers zich verenigd om samen te werken en zich verder te professionaliseren. Daarnaast heeft de vereniging als doel om samen de Nederlandse markt voor toelevering de meest hoogwaardige van Europa te maken. Dit ambitieuze kennisnetwerk biedt kansen, kennis en ervaring uit de meest uiteenlopende disciplines en markten.

Voor meer informatie over branchevereniging NEVAT: www.nevat.nl.

Leave a Reply